مرور برچسب

پيك بار مصرف برق

لزوم مشاركت دستگاه‌های اجرايي استان در مديريت مصرف انرژي برق براي گذر از پيك بار

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شمال استان گفت: از مسئولين و مديران همه دستگاه هاي اجرايي استان در خواست مي كنم تا در بحث مديريت مصرف انرژي برق مشاركت داشته باشند تا بتوانيم پيك بار سال…
ادامه مطلب ...