مرور برچسب

کارت هوشمند، رئیس اداره ثبت احوال سیرجان

۱۹ هزارنفر سیرجانی کارت ملی هوشمند ندارند

محمود جهانی رئیس اداره ثبت احوال سیرجان گفت: با توجه به اجرایی شدن شبکه الکترونیکی دولت در آینده‌ای نزدیک و کاربردی شدن کارت ملی هوشمند از سال جدید و پایان اعتبار کارت‌های ملی قدیم…
ادامه مطلب ...