مرور برچسب

کارخانه ریگان

صنعت خودروسازی در استان کرمان جان دوباره می‌گیرد

صنعت پویای خودرو سازی در بم استان کرمان که طی چند ماه گذشته بر اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان با حداقل ظرفیت تولیدی خود شرایط سختی را متحمل شده با حمایت جدی دولت و ساز و…
ادامه مطلب ...