مرور برچسب

کالاهای اساسی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمان

هیچ کمبودی از بابت تامین کالاهای اساسی در استان کرمان وجود ندارد

عباس سعیدی در این باره اظهار داشت: بخش کشاورزی در کشور مسئول تامین غذای جامعه و تامین امنیت غذایی است و در عین حفاظت از محیط زیست باید بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد تا سلامت و امنیت…
ادامه مطلب ...