مرور برچسب

کسب رتبه سوم

علوم پزشکی بم رتبه سوم تحقیقات و فناوری کشور در بین دانشگاه‌های تیپ ۳ را کسب کرد

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم از کسب رتبه سوم در ارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ سه کشور توسط این دانشگاه خبر داد.
ادامه مطلب ...