مرور برچسب

کودکان بی‌هویت

ردپای بی شناسنامه‌ها در بالارفتن آمار بی‌سوادی رفسنجان

براساس سرشماری سال 95 بیشترین درصد بی سوادی بین کودکان 9-6 در استان کرمان متعلق به شهرستان رفسنجان است. در این سرشماری تعداد کل کودکان در این سن 20432نفر است که از این تعداد2288نفر بی…
ادامه مطلب ...