چند آگهی مناقصه شرکت جهان فولاد سیرجان

شرکت جهان فولاد سیرجان چند مناقصه برگزار کرد؛ لذا از تمامی پیمانکاران معتبر که دارای گرید ۵ ابنیه، توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول هستند، دعوت به عمل می‌آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.

” آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای “عملیات جابه‌جایی و ساخت انبار احیاء شماره یک شرکت جهان فولاد سیرجان”

” مناقصه شماره ۴۲-۰۳-خ – م”

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به عملیات جابه‌جایی و ساخت انبار احیاء شماره یک از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی پیمانکاران معتبر که دارای گرید ۵ ابنیه، توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول هستند، دعوت به عمل می‌آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.

• شرایط:

۱- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳.

۲- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (چهار میلیارد و پانصد میلیون) ریال مطابق اسناد مناقصه.

۳- محل انجام کار: کارخانه شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر ۲ جاده اختصاصی گل‌گهر.

۴- محل تحویل پاکات: شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان یا شهر تهران، دبیرخانه مرکزی دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان. (مطابق اسناد مناقصه)

۵- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

۶- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچ‌گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند.

۷- جهت کسب اطلاعات بیشتر از شنبه تا چهارشنبه (روزهای کاری) در ساعات اداری با شماره ۰۹۹۱۲۹۳۸۳۱۷ یا ۳۱۲۵۷۶۰۰-۰۳۴ داخلی ۶۱۴۳ و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

IMG 20240620 WA0000

” آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای ” خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی ۹ دستگاه رایانه صنعتی برند SIEMENS به همراه لایسنس شرکت جهان فولاد سیرجان”

” مناقصه شماره ۵۱-۰۳-ک – م”

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی ۹ دستگاه رایانه صنعتی برند SIEMENS به همراه لایسنس از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی شرکت‌های معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول هستند، دعوت به عمل می‌آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.

• شرایط:

۱- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳.

۲- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (ده میلیارد) ریال مطابق اسناد مناقصه.

۳- شرایط تحویل کالا: تحویل به‌صورت DDP درب کارخانه شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر ۲ جاده اختصاصی گل‌گهر.

۴- محل تحویل پاکات: شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان یا شهر تهران، دبیرخانه مرکزی دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان. (مطابق اسناد مناقصه)

۵- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

۶- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچ‌گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند.

۷- جهت کسب اطلاعات بیشتر از شنبه تا چهارشنبه (روزهای کاری) در ساعات اداری با شماره ۰۹۹۱۲۹۳۸۳۱۷ یا ۳۱۲۵۷۶۰۰-۰۳۴ داخلی ۶۱۴۳ و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

IMG 20240620 WA0001

” آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای ” خرید ۱ (یک) دستگاه قیچی تقسیم (DividingShear) از برندهای DANIELI,SMS,STG,POMINI,BASCOTECNIA,SIDERPLANT,NCO به همراه قطعات یدکی و مصرفی سالانه شرکت جهان فولاد سیرجان”

” مناقصه شماره ۵۲-۰۳-ک – م”

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید ۱ (یک) دستگاه قیچی تقسیم (DividingShear) از برندهای DANIELI,SMS,STG,POMINI,BASCOTECNIA,SIDERPLANT,NCO به همراه قطعات یدکی و مصرفی سالانه از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی شرکت‌های معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول هستند، دعوت به عمل می‌آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.

• شرایط:

۱- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳.

۲- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (ده میلیارد و پانصد میلیون) ریال مطابق اسناد مناقصه.

۳- شرایط تحویل کالا: تحویل به‌صورت DDP درب کارخانه شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر ۲ جاده اختصاصی گل‌گهر.

۴- محل تحویل پاکات: شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان یا شهر تهران، دبیرخانه مرکزی دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان. (مطابق اسناد مناقصه)

۵- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

۶- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچ‌گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند.

۷- جهت کسب اطلاعات بیشتر از شنبه تا چهارشنبه (روزهای کاری) در ساعات اداری با شماره ۰۹۹۱۲۹۳۸۳۱۷ یا ۳۱۲۵۷۶۰۰-۰۳۴ داخلی ۶۱۴۳ و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

IMG 20240620 WA0002

” آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای ” خرید، نصب، راه‌اندازی و گارانتی ۵ قلم (ردیف) سیلندرهای هیدرولیک (جک) با برندهای REXROTH یا PARKER یا ATOS یا DUPLOMATIC یا FOSSA یا HAINZL شرکت جهان فولاد سیرجان”

” مناقصه شماره ۵۳-۰۳-ک – م”

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید، نصب، راه‌اندازی و گارانتی ۵ قلم (ردیف) سیلندرهای هیدرولیک (جک) با برندهای REXROTH یا PARKER یا ATOS یا DUPLOMATIC یا FOSSA یا HAINZL از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول هستند، دعوت به عمل می‌آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.

• شرایط:

۱- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳.

۲- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (سی میلیارد) ریال مطابق اسناد مناقصه.

۳- شرایط تحویل کالا: تحویل به‌صورت DDP درب کارخانه شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر ۲ جاده اختصاصی گل‌گهر.

۴- محل تحویل پاکات: شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان یا شهر تهران، دبیرخانه مرکزی دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان. (مطابق اسناد مناقصه)

۵- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

۶- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچ‌گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند.

۷- جهت کسب اطلاعات بیشتر از شنبه تا چهارشنبه (روزهای کاری) در ساعات اداری با شماره ۰۹۹۱۲۹۳۸۳۱۷ یا ۳۱۲۵۷۶۰۰-۰۳۴ داخلی ۶۱۴۳ و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

IMG 20240620 WA0003

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=119418
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.