حذف قطارهای تابستانی و فاجعه ریلی

هم لوکومتیو‌های شرکت‌های خصوصی و هم لکوموتیو‌های دولتی آب رفتند. مجموعا ۹۲۲ رام قطار در کل کشور حذف شده.

یعنی بیش از ۳۶۰ هزار بلیت از برنامه حرکت قطارهای مسافری نیمه دوم تابستان حذف شده و سهم استان کرمان از این تصمیم، حذف قطار (۷۲۲ بنیاد) تهران است. به دلیل کمبود لکوموتیو در بخش حمل و نقل بار با افت وحشتناک جابه‌جایی‌ها مواجه هستیم . به گفته رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌و نقل ریلی به دلیل کمبود لکوموتیو مدت انتظار سیر هر واگن باری به دو ماه رسیده‌ است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.