نسخه تازه دولت برای دوران کرونا؛ فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی

رییس‌جمهور کشورمان امروز اعلام کرد که طرح وزارت بهداشت مبنی بر اجرای فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی اجرا می‌شود.