نرخ تورم نقطه به نقطه کرمان به ۲۹ درصد رسید

بر اساس گزارش مرکز آمار درصد تغییر شاخص تورم کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور ۲۷ درصد است. بیش ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام با ۳۳.۳ است. نرخ تورم نقطه به نقطه در استان کرمان هم ۲۹ درصد رسید.

مطابق با گزارش مرکز آمار، در آبان ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانواده های شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ۱۸۷.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این عدد برای خانوارهای شهری کرمان به ۲۹.۸ درصد رسیده است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای روستایی کرمان به ۲۷.۳ درصد رسیده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.