۱۱ صنف اجازه فعالیت پیدا کردند| تعمیرکاران می‌توانند کار خود را آغاز کنند

جعفری رییس اتاق اصناف کرمان گفت: لیست منتشر شده اسامی صنوف در برخی رسانه ها توسط اداره صمت مورد تایید ستاد کرونای استان نبوده و لیست جدید بر اساس ستاد ملی امروز تهیه و منتشر شد.