افغانی کش ها صدمات جبران ناپذیری به تاغ زارها وارد می کنند

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان:

مدیر کل منابع طبیعی استان کرمان با تاکید براینکه افغانی کش ها صدمات جبران ناپذیری به تاغ زارهای این استان وارد می کنند، گفت: قاچاقچیان انسان با قطع تاغ زارها اقدام به ایجاد محل های اختفاء در نقاط مختلف می کنند تا در هنگام جابه جایی مهاجران افاغنه از آنها استفاده کنند.

“مهدی رجبی زاده” در دیدار با سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از جاذبه های گردشگری استان کرمان در مالکیت منابع طبیعی قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی و میراث فرهنگی در حفاظت از عرصه های طبیعی وظایف مشترکی دارند، افزود: یگان های حفاظت ادارات کل منابع طبیعی و میراث فرهنگی استان کرمان می توانند با تجمیع امکانات و تجهیزات در مراقبت از محوطه ها و عرصه های مشترک هم افزایی کنند.
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان با بیان اینکه پیرامون شهر کرمان ۲۸ هزار هکتار تاغ زار وجود دارد، تصریح کرد: کاشت این تاغ زارها در طول ۴۰ سال و در فاصله زمانی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ صورت گرفته است.
رجبی زاده با تاکید براینکه افغانی کش ها صدمات جبران ناپذیری به تاغ زارهای این استان وارد می کنند، عنوان کرد: قاچاقچیان انسان با قطع تاغ زارها اقدام به ایجاد محل های اختفاء در نقاط مختلف می کنند تا در هنگام جابه جایی مهاجران افاغنه از آنها استفاده کنند.
وی با بیان اینکه گردشگران بیشترین سهم را در اتش سوزی مراتع این استان دارند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سهل انگاری و بی احتیاطی گردشگران عامل ۷۰درصد آتش سوزی ها در عرصه های منابع طبیعی استان کرمان است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.