بررسی رخدادهای لرزه‌ای در هفته گذشته؛


ثبت خوشه‌های لرزه‌ای در استان کرمان

در هفته گذشته استان کرمان با خوشه‌های لرزه‌ای متعددی لرزید و بیشترین تعداد این زلزله‌ها در راور بوده، ضمن آنکه کهنوج و نودژ این استان زلزله‌هایی به بزرگای ۴.۴ را تجربه کردند.

در هفته گذشته علاوه بر ادامه فوج لرزه‌های بندرچارک استان هرمزگان، استان کرمان با زمینلرزه‌های متعددی لرزید که از آن جمله می‌توان به ۴.۳، ۴ و ۳.۸ و زلزله ۴.۴ در نودژ استان کرمان اشاره کرد. همچنین کهنوج استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۴ را تجربه کرد.

علاوه بر آن رشتخوار استان خراسان رضوی با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ و سرخه استان سمنان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ لرزیدند. جزئیات زمینلرزه‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۴ تیر

در فاضل آباد استان گلستان زلزله ۲.۷، در لامرد استان فارس زلزله ۲.۹، در فین استان هرمزگان زلزله ۲.۶، در قاسم آباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۸، در نور آباد استان فارس زلزله ۲.۹ و در کونانی استان لرستان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

در بندر چارک استان هرمزگان زلزله‌های۲.۶، ۲.۸، ۲.۹ دو زلزله، ۳.۲ در عمق ۱۷ کیلومتری، ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۴ در عمق ۱۴ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۴ کیلومتری، ۳.۶ در عمق ۱۲ کیلومتری، ۳.۷ در عمق ۱۸ کیلومتری، ۳.۷ در عمق ۸ کیلومتری، ۳.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری و ۵.۶ در عمق ۲۲ کیلومتری رخ داد.

در جزیره کیش زلزله ۲.۸ رخ داد.

در رشتخوار استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۲ کیلومتری رشتخوار، ۲۳ کیلومتری دولت آباد و ۴۱ کیلومتری تربت حیدریه این استان گزارش شد.

در بندرچارک استان هرمزگان زلزله‌های ۲.۹ و ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری و ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید.

در سعد آباد استان بوشهر زلزله ۲.۵ و در دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۹ رخ داد.

یکشنبه ۵ تیر

در راور استان کرمان بعد از زلزله‌های ۲.۶، ۲.۵، ۲.۹، ۲.۵، ۲.۶، ۲.۵، ۲.۸، ۲.۸، ۲.۹، زلزله دیگری با بزرگای ۴.۳ در عمق ۸ کیلومتری به وقوع پیوست که کانون این لرزه در ۵۹ کیلومتری راور و ۹۴ کیلومتری هجدک استان کرمان و ۹۳ کیلومتری نایبند استان خراسان جنوبی بوده است. زلزله‌های ۲.۷، ۲.۹، ۲.۶، ۲.۵، ۲.۹، ۳.۵ در عمق ۱۲ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

بندر چارک استان هرمزگان زلزله ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد.

دوشنبه ۶ تیر

در راور استان کرمان بعد از زلزله ۲.۶، ۲.۸، ۲.۹، ۲.۸،۲.۹، زمینلرزه دیگری با بزرگای ۳.۵ در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسید. زلزله‌های ۲.۶، ۲.۵، ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

سرخه استان سمنان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۱ کیلومتری سرخه، ۲۵ کیلومتری سمنان و ۳۸ کیلومتری مهدی‌شهر این استان گزارش شد.

در حاجی آباد استان هرمزگان زلزله ۲.۹، در جناح استان هرمزگان زلزله ۲.۹ و در قره ضیالدین استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۷ رخ داد.

سه شنبه ۷ تیر

در راور استان کرمان سه زلزله ۲.۶، ۳.۸ در عمق ۸ کیلومتری و ۴ در عمق ۸ کیلومتری گزارش شد.گچ

در گلباف استان کرمان زلزله ۲.۶، در سالند استان خوزستان زلزله ۲.۹، در آرین شهر استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵، در پارسیان استان هرمزگان زلزله ۲.۹ و در آرادان استان سمنان زلزله ۲.۶ رخ داد.

در خوسف استان خراسان جنوبی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد که کانون این رخداد لرزه‌ای در ۸۴ کیلومتری خوسف، ۱۰۰ کیلومتری نایبند و ۱۰۸ کیلومتری بیرجند این استان گزارش شد.

چهارشنبه ۸ تیر

بردخون استان بوشهر با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۱۷ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۵ کیلومتری برد خون، ۱۹ کیلومتری آبدان و ۲۲ کیلومتری کاکی این استان بوده است.

در کاکی استان بوشهر زلزله ۲.۷ و در راور استان کرمان زلزله ۳.۸ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد.

در بردخون استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۱۷ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۱۵ کیلومتری برد خون، ۱۹ کیلومتری آبدان و ۲۲ کیلومتری کاکی این استان گزارش شد.

پنج‌شنبه ۹ تیر

در سالند استان خوزستان زلزله ۲.۸، در ملایر استان همدان زلزله ۲.۸ و در راور استان کرمان زلزله ‌های ۲.۸ و ۲.۶ و ۲.۹ گزارش شد.

جمعه ۱۰ تیر

در راور استان کرمان زلزله ۲.۶ و ۲.۷ و در کوهبنان استان کرمان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

کهنوج استان کرمان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین  لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۲ کیلومتری کهنوج، ۳۳ کیلومتری نودژ و ۳۴ کیلومتری قلعه گنج این استان گزارش شد.

نودژ استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۸ کیلومتری نودژ و ۳۰ کیلومتری منوجان استان کرمان و ۲۳ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان بوده است.

بلوک استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۷ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۵ کیلومتری بلوک، ۲۷ کیلومتری فاریاب و ۳۴ کیلومتری کهنوج این استان گزارش شد.

در بندرچارک استان هرمزگان زلزله ۲.۹ رخ داد.


لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=91261
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.