۱۲ زلزله در هفت روز|بزرگترین؛ ۴.۲ ریشتر در انار

آنطور که ایسنا نوشته روز شنبه، در ارزوئیه  زلزله ۲.۶ و در  بهرمان زلزله ۲ ریشتری رخ داد.

روز یکشنبه زلزله گلباف با بزرگی ۲.۴، درب بهشت با بزرگی ۲.۲، فاریاب با بزرگی ۲.۶ و نجف شهر با بزرگی ۲.۷ به ثبت رسید.

روز دوشنبه در کهنوج  دو زلزله ۲.۴ ریشتری رخ داد.

روز سه شنبه هم در نجف شهر استان کرمان با بزرگی ۲.۳ زلزله رخ داد.

روز چهارشنبه هم در ارزوئیه زلزله ۲.۳ ریشتری ثبت شد.

روز پنج شنبه هم انار کرمان با زلزله ۴.۲ ریشتری لرزید. کانون این زلزله که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده، در ۵۵ کیلومتری انار، ۵۷ کیلومتری مهریز و ۵۸ کیلومتری دهج استان کرمان بوده است. در این منطقه همچنین زلزله دیگری با بزرگی ۳.۴ گزارش شد که در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.