مرور رده

در شهر

جنوب کرمانی‌ها همچنان در صف | دشواری در تامین سیلندر گاز و سوخت ماشین

کمبود سیلندر گاز و دیدن صف‌های طولانی در محل جایگاههای عرضه سوخت در شهرهای جنوبی کرمان عادی است، از طرفی شهروندان از کانال‌های حفر شده و بهم ریختگی کوچه‌های شهر که خبر از فعالیت کارگران…
ادامه مطلب ...

در موضوع جاده آرامستان جدید مسئولین استانی از وظایفشان فرار می‌کنند

حسین چناریان گفت:« برخی مسئولین از وظایفشان شانه خالی می‌کنند و موضوع را فقط به گردن شهرداری می‌اندازند در صورتی که احداث آرامستان جدید یک تصمیم عمومی بوده است .»
ادامه مطلب ...

وظیفه شرکت توزیع برق شمال است، نه برق منطقه‌ای

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر کرمان نوشت:« در ارتباط با انتقاد به شرکت برق منطقه‌ای در خصوص روشنایی معابر به استحضار می‌رساند این موارد…
ادامه مطلب ...