مرور رده

در شهر

جنوب کرمانی‌ها همچنان در صف | دشواری در تامین سیلندر گاز و سوخت ماشین

کمبود سیلندر گاز و دیدن صف‌های طولانی در محل جایگاههای عرضه سوخت در شهرهای جنوبی کرمان عادی است، از طرفی شهروندان از کانال‌های حفر شده و بهم ریختگی کوچه‌های شهر که خبر از فعالیت کارگران…
ادامه مطلب ...

در موضوع جاده آرامستان جدید مسئولین استانی از وظایفشان فرار می‌کنند

حسین چناریان گفت:« برخی مسئولین از وظایفشان شانه خالی می‌کنند و موضوع را فقط به گردن شهرداری می‌اندازند در صورتی که احداث آرامستان جدید یک تصمیم عمومی بوده است .»
ادامه مطلب ...