مرور رده

در شهر

از اقساط پرداخت شده برای فاضلاب تا خیابان‌های پرچاله

برنامه در شهر این هفته به مشکلات خیابان ابوذر جنوبی در شهر کرمان پرداخته است. شما هم می‌توانید مشکلات محله‌های خودتان را از طریق راه‌های ارتباطی کرمان نو برای ما بفرستید.
ادامه مطلب ...