مرور رده

اقتصاد

کارخانه فولاد راور در انتظار بهره برداری| آب همچنان مهمترین مشکل صنایع فولاد

جانشین مدیر سایت فولاد راور با بیان این که کوره اول پیش گرم این کارخانه تا دو ماه آینده راه اندازی می شود گفت: تامین آب معضل اصلی فولاد راور است که باید رفع شود.
ادامه مطلب ...

۳۳هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام اعتبار نیاز است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: تقریبا ۳۳ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اعتبار نیاز است، در صورتی که اعتباری که از محل استانی و ملی تزریق می شود…
ادامه مطلب ...

سند آمایش سرزمین بعد از ۱۳ سال آماده شد

نرخ رشد 8 درصد، پایه برنامه ریزی های برنامه ششم توسعه بود، نرخی رشدی که عملا نه تنها محقق نشد بلکه براساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال 99 کشور نرخ رشد منفی 3.5درصد با نفت و منفی…
ادامه مطلب ...