مرور رده

یادداشت

سرگردانی زباله‌ها در شهرهای بی‌سامان

موضوع بازیافت و ارزش یافتن کالاهای بازیافتی باعث شکل‌گیری پدیده‌ای شده است که موازی با شهرداری بلکه جلوتر از آن، زباله‌ها را ساعت 9 شب، از درب منازل و یا مخازن زباله می‌ربایند! چرخ‌دستی…
ادامه مطلب ...