فرآیند اخذ مجوز مانع تکراری کسب‌وکار در کرمان

بهمن‌ماه ۹۹ بود که استاندار کرمان گفت اگر در گزارش اسفندماه پایش کسب‌و‌کار، دستگاهی باعث نامساعد شدن فضای کسب‌وکار شود، قابل گذشت نیست. آن زمان رتبه کسب‌وکار استان ۲۸ بود و حالا ۳۰.
ادامه مطلب ...