سقوط یک پله ای کرمان در نرخ بیکاری

استان کرمان در تابستان ۹۷ ازنظر کمترین نرخ بیکاری در رتبه ۱۹ قرار دارد و ازنظر بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۸ قرار دارد.

بررسی دو آمار نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی ازاین‌جهت مهم است که اشتغال و بیکاری، ازجمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است.

به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی و کاهش بیکاری، به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود.

درنتیجه هرچه نرخ بیکاری کمتر و نرخ مشارکت اقتصادی بیشتر باشد، جامعه توسعه‌یافته‌تر است.

مرکز آمار ایران جدیدترین گزارش خود را از آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۷ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری کشور در تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶، هفت‌دهم درصد بیشتر شده و از ۱۱.۵ به ۱۲.۲ درصد رسیده.

گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در استان کرمان از متوسط کشوری بالاتر است و به ۱۲.۴ درصد در تابستان ۹۷ رسیده.
این در حالی است که در تابستان ۹۶ نرخ بیکاری در کرمان پایین‌تر از نرخ بیکاری در کل کشور در همین بازه زمانی بوده.

استان کرمان در تابستان ۹۷ ازنظر کمترین نرخ بیکاری در رتبه ۱۹ قرار دارد، این در حالی است که در فصل مشابه سال گذشته در این شاخص در رتبه ۱۸ قرار داشته.

مقایسه نرخ بیکاری در فصل مشابه امسال و سال گذشته، حکایت از افزایش تعداد بیکاران در استان کرمان دارد.

بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بیشترین نرخ بیکاری در این فصل مربوط به استان کرمانشاه با ۱۶.۴ درصد است. پس از کرمانشاه هم به ترتیب استان‌ خوزستان ۱۵.۶، کهگیلویه و بویراحمد۱۵.۵ و سیستان و بلوچستان ۱۵.۳ درصد، بیشترین نرخ بیکاری را در کشور دارند.

کمترین نرخ بیکاری هم به ترتیب مربوط به استان‌های همدان۶.۵، زنجان و سمنان ۷.۱ و اردبیل با ۷.۵ درصد بوده است.

در این گزارش همچنین به نرخ مشارکت اقتصادی هم اشاره‌شده که بر اساس آن در تابستان ۹۷، کرمان ازنظر این شاخص در کشور در رتبه ۱۸ قرار دارد.

این در حالی است که کرمان در فصل مشابه سال گذشته ازنظر نرخ مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۹ بوده.

از سوی دیگر استان کرمان ازنظر نرخ مشارکت اقتصادی در هر دو تابستان ۹۶ و ۹۷ از متوسط کشوری پایین‌تر است.

نتایج حاصل از این گزارش نیز نشان می‌دهد که بیشترین مشارکت اقتصادی در تابستان ۹۷ مربوط به استان خراسان شمالی با ۴۶.۸، اردبیل و اصفهان ۴۴.۹ و همدان با ۴۴.۷ درصد است.

همچنین پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی در این فصل به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ۳۴.۱ درصد، مرکزی ۳۵.۱ و قم با ۳۶.۱ بوده است.

نرخ بیکاری کرمان در پاییز؛ ۱۰.۹ درصد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.