نبض بازار مسکن در کرمان همچنان می‌زند | کرمان؛ چهارمین استان ازنظر رشد معاملات

بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران با عنوان «اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور _ بهار ۹۷» اخیرا منتشر کرده، اگرچه قیمت زمین در کرمان افزایش‌یافته اما تعداد معاملات همچنان روندی صعودی داشته، درحالی‌که آمارهای کشوری نزولی بوده است.

در گزارش یادشده معاملات زمین به دودسته تقسیم‌شده. دسته اول معاملات مربوط به زمین و زمین ساختمان‌های کلنگی و دسته دوم مربوط به زیربنای ساختمان‌های مسکونی است.

در بهار امسال تعداد خریدوفروش زمین و زمین کلنگی در کرمان نسبت به زمستان سال گذشته رشد ۱۶.۷ درصدی را داشته درحالی‌که تعداد معاملات مشابه در کشور نسبت به زمستان ۹۶، ۱.۹ درصد کاهش داشته است.

استان کرمان ازنظر رشد معاملات در بهار ۹۷ نسبت به زمستان گذشته، چهارمین استان کشور است.

در همین حال در استان کرمان این شاخص نسبت به بهار سال ۹۶ رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده که بالاتر از رشد معاملات مشابه کشور در همین بازه زمانی (۲۷.۷ درصد) است و کرمان دوازدهمین استان کشور ازنظر رشد تعداد معاملات در بهار ۹۷ نسبت به بهار ۹۶ بوده.

در بخش زیربنای ساختمان‌های مسکونی هم وضعیت کرمان به‌مراتب بهتر از بسیاری از استان‌هاست.

درحالی‌که تعداد معاملات این بخش کشور در بهار ۹۷ نسبت به زمستان گذشته ۳.۹ درصد کاهش‌یافته، در کرمان میزان کاهش ۲.۹ درصد بوده. همچنین افزایش معاملات زمین ساختمان‌های مسکونی در بهار امسال نسبت به بهار پارسال در کشور رشد ۲۹.۷ درصدی را داشته اما در کرمان افزایش ۵۰ درصدی پیداکرده.

آمارهای بالا نشان می‌دهد وضعیت بازار مسکن در کرمان اگرچه ایده ال نیست اما نسبت به میانگین کشوری، نامساعد هم نیست.

به نظر می‌رسد دلیل این موضوع به قیمت زمین در کرمان برگردد.

کرمان چهارمین استان کشور ازنظر ارزان بودن زمین خالی و زمین ساختمان‌های کلنگی است. در بخش زمین ساختمان‌های مسکونی هم کرمان دومین استان ارزان کشور است.

همچنین درحالی‌که متوسط قیمت هر مترمربع زمین خالی و یا زمین ساختمان‌های کلنگی در کشور در بهار ۹۷ نسبت به زمستان و بهار ۹۶ به ترتیب ۳.۶ و ۲۹ درصد افزایش‌یافته، میزان افزایش در کرمان نسبت به این فصول به ترتیب ۲ و ۱۵.۱ درصد بوده. یعنی افزایش قیمت زمین خالی و یا کلنگی در کرمان تقریبا نصف متوسط کشوری است.

در بخش زمین ساختمان‌های مسکونی هم متوسط قیمت هر مترمربع زمین در کشور در بهار ۹۷ نسبت به زمستان و بهار ۹۶ به ترتیب ۵.۸ و ۳۰.۳ درصد افزایش داشته که در کرمان ۵.۱ و ۲۲.۲ درصد رشد کرده و از میانگین کشور کمتر است.

در شهر کرمان چه خبر است؟

در این گزارش همچنین وضعیت مراکز استان‌ها هم بررسی‌شده است.

بر این اساس شهر کرمان در بهار ۹۷ یازدهمین مرکز استان کشور ازنظر رشد تعداد معاملات هر مترمربع زمین ساختمان‌های مسکونی نسبت به زمستان ۹۶ و دومین مرکز استان نسبت به بهار ۹۶ است.

در بهار ۹۷ شهر کرمان پنجمین مرکز استان کشور ازنظر تعداد معاملات هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی نسبت به زمستان گذشته و ششمین مرکز استان نسبت به بهار سال پیش است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.