نرخ بیکاری استان کرمان 11.2 درصد اعلام شد

نتایج به دست آمده در گزارش اخیر مرکز آمار درخصوص طرح نیروی کار در سال ١٣٩٧ نشان می دهد 40.5 درصد از جمعیت کشور فعال هستند که تعداد ٢٣٨١٣٠٤٥ نفر از این جمعیت معادل  ٨٨ درصد را شاغلان و تعداد ٣٢٦٠٧٩٦ نفر معادل ١٢ درصد را بیکاران تشکیل داده‌اند.

درواقع نرخ بیکاری در کل کشور ١٢ و نرخ مشارکت اقتصادی 40.5 درصد بوده است. در بین استان‌های کشور استان سمنان با نرخ 7.2 درصد و استان کرمانشاه با 18.7 درصد دارای کمترین و بیشترین نرخ بیکاری بوده‌اند در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در این دو استان به ترتیب برابر 37.6 و43.2 بوده است. در بین استان‌های کشور استان‌های خراسان شمالی با 44.9 و استان سیستان و بلوچستان با 33.9 دارای بیشترین و کمترین نرخ مشارکت بوده‌اند. جمعیت غیرفعال (خارج از نیروی کار) شامل افراد در حال تحصیل با 28.8 درصد، افراد خانه دار با 52.6 درصد، بازنشستگان با 7.9 درصد، غیربازنشستگان دارای درآمد بدون کار با 4.8 درصد و 5.9 درصد سایر افراد هستند.

در این میان نرخ بیکاری استان کرمان در سال 97، 11.4 درصد است که این رقم در مقایسه با دیگر همسایه کرمان یعنی استان یزد با کسب عدد 13.9، کاهش 2.5 درصدی را نشان می دهد.

همچنین در سال 97 استان فارس با 8.9، خراسان جنوبی با 8.5 و استان هرمزگان با 11.2 درصد در مقایسه با استان کرمان نرخ بیکاری کمتری داشته‌اند.

در نتایج به دست آمده نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان نیز در سال گذشته با رقم 16 درصد، 4.4 درصد نسبت به همسایه خود کرمان افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین نتایج به دست آمده در گزارش اخیر مرکز آمار نشان می دهد نرخ مشارکت استان کرمان در سال گذشته، 39.3 درصد بوده که این رقم نسبت به استان های یزد با عدد 42، خراسان جنوبی با 40.1، هرمزگان با 39.7 و فارس 40.2 کمتر است.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=27221
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.