کاهش تولید گوشت قرمز در پاییز 97

به تازگی مرکز آمار کشور گزارشی در خصوص آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور در پاییز 1397 منتشر کرده که نشان می‌دهد مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور در فصل پاییز، برحسب وزن لاشه‌های کشتارشده برابر با 84/2 هزار تن بوده است. همچنین تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده فصل پاییز، تعداد یک هزار و 451 لاشه به وزن 28/2 هزار تن گزارش شده است. این تعداد در فصل مشابه سال قبل یک هزار و 885 لاشه به وزن 36/4 هزار تن بوده است. استان خراسان رضوی با 317 هزار لاشه به وزن 8/3 هزار تن بیشترین تعداد را در این فصل به خود اختصاص داده است. همچنین تعداد لاشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح‌شده فصل پاییز، 513 هزار لاشه به وزن 7/6 هزار تن بوده که این تعداد در فصل مشابه سال قبل 586 هزار لاشه به وزن 8/8 هزار تن بوده است. استان اصفهان نیز با 128 هزار لاشه به وزن 1/8 هزار تن، بیشترین تعداد را در این فصل به خود اختصاص داده است. تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح‌شده فصل پاییز نیز 230 هزار لاشه به وزن 46/6 هزار تن بوده که این تعداد در فصل مشابه سال قبل 288 هزار لاشه به وزن 56/6 هزار تن بوده است. استان تهران با 39 هزار لاشه به وزن 7/6 هزار تن، بیشترین تعداد را در این فصل به خود اختصاص داده است. تعداد لاشه قابل مصرف گاومیش و بچه گاومیش ذبح‌شده در فصل پاییز، 4/7 هزار لاشه به وزن 915 تن بوده که این تعداد در فصل مشابه سال قبل 6/3 هزار لاشه به وزن یک هزار و 183 تن بوده است. استان خوزستان با 2/3 هزار لاشه به وزن 451 تن، بیشترین تعداد را در این فصل به خود اختصاص داده است. همچنین تعداد لاشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح‌شده فصل پاییز، 4/8 هزار لاشه به وزن 973 تن بوده که این تعداد در فصل مشابه سال قبل 8/3 هزار لاشه به وزن یک هزار و 726 هزار تن بوده است. استان اصفهان نیز با حدود 955 لاشه به وزن 235 تن، بیشترین تعداد را در این فصل به خود اختصاص داده است. گفتنی است در پاییز سال جاری متوسط وزن یک لاشه گوسفند و بره 19/42 کیلوگرم، بز و بزغاله 14/79 کیلوگرم، گاو و گوساله 202/72 کیلوگرم، گاومیش و بچه گاومیش 193/01 کیلوگرم و شتر و بچه شتر 202/87 کیلوگرم بوده است.

همچنین بررسی مقایسه‌ای نتایج طرح در فصل پاییز سال‌های 1397 و 1396 نشان می‌دهد که تعداد کشتار دام در فصل پاییز امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش داشته است. مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در پاییز 97 نسبت به فصل مشابه 96، موید کاهش 20درصدی مقدار تولید گوشت در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در فصل پاییز97 نسبت به فصل مشابه سال 96 برای گوسفند و بره 22 درصد، بز و بزغاله 14 درصد، گاو و گوساله 18 درصد، گاومیش و بچه گاومیش 23 درصد و شتر و بچه شتر 44 درصد کاهش داشته است.

نتایج آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور در پاییز 97 در استان کرمان

بر اساس این گزارش نتایج آمار تعداد و وزن گوسفند و بره کشتارشده در کشتارگاه‌ها به تفکیک استان در پاییز 1397 نشان می‌دهد تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده فصل پاییز در استان کرمان 18 هزار و 256 به وزن 1/21 کیلوگرم است. این در حالی است که این میزان تولید در مقابل استان یزد دیگر همسایه استان کرمان تعداد 32 هزار و 381 برابر با 2/62 کیلوگرم و کمتر است.

همچنین تعداد و وزن بز و بزغاله کشتارشده در کشتارگاه‌ها به تفکیک استان در پاییز 1397 نشان می‌دهد تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده فصل پاییز در استان کرمان 5 هزار و 540 به وزن 1/17 کیلوگرم است. این در حالی است که این میزان تولید در مقابل استان یزد دیگر همسایه استان کرمان تعداد 23 هزار و 219 برابر با 5/31 کیلوگرم و کمتر است.

تعداد و وزن گاو و گوساله کشتارشده در کشتارگاه‌ها به تفکیک استان در پاییز 1397 نیز نشان می‌دهد تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح‌شده فصل پاییز در استان کرمان 7 هزار و 585 به وزن 2/18 کیلوگرم است. این در حالی است که این میزان تولید در مقابل استان یزد دیگر همسایه استان کرمان تعداد یک هزار و 648 برابر با 1/04 کیلوگرم و بیشتر است.

به گزارش کرمان‌نو، مرکز آمار کشور در حالی خبر از کاهش تولید گوشت قرمز در پاییز 97 را می‌دهد که تا پیش از این و در گزارش تابستان سال جاری نیز خبر از کاهش ١١ درصدي مقدار توليد گوشت در كشتارگاه‌هاي رسمي كشور در مقایسه با تابستان سال 96 را داده بود.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=24497
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.