کاهش تولید گوشت قرمز در پاییز ۹۷

به تازگی مرکز آمار کشور گزارشی در خصوص آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور در پاییز ۱۳۹۷ منتشر کرده که نشان می‌دهد مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور در فصل پاییز، برحسب وزن لاشه‌های کشتارشده برابر با ۸۴/۲ هزار تن بوده است. همچنین تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده فصل پاییز، تعداد یک هزار و ۴۵۱ لاشه به وزن ۲۸/۲ هزار تن گزارش شده است. این تعداد در فصل مشابه سال قبل یک هزار و ۸۸۵ لاشه به وزن ۳۶/۴ هزار تن بوده است. استان خراسان رضوی با ۳۱۷ هزار لاشه به وزن ۸/۳ هزار تن بیشترین تعداد را در این فصل به خود اختصاص داده است. همچنین تعداد لاشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح‌شده فصل پاییز، ۵۱۳ هزار لاشه به وزن ۷/۶ هزار تن بوده که این تعداد در فصل مشابه سال قبل ۵۸۶ هزار لاشه به وزن ۸/۸ هزار تن بوده است. استان اصفهان نیز با ۱۲۸ هزار لاشه به وزن ۱/۸ هزار تن، بیشترین تعداد را در این فصل به خود اختصاص داده است. تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح‌شده فصل پاییز نیز ۲۳۰ هزار لاشه به وزن ۴۶/۶ هزار تن بوده که این تعداد در فصل مشابه سال قبل ۲۸۸ هزار لاشه به وزن ۵۶/۶ هزار تن بوده است. استان تهران با ۳۹ هزار لاشه به وزن ۷/۶ هزار تن، بیشترین تعداد را در این فصل به خود اختصاص داده است. تعداد لاشه قابل مصرف گاومیش و بچه گاومیش ذبح‌شده در فصل پاییز، ۴/۷ هزار لاشه به وزن ۹۱۵ تن بوده که این تعداد در فصل مشابه سال قبل ۶/۳ هزار لاشه به وزن یک هزار و ۱۸۳ تن بوده است. استان خوزستان با ۲/۳ هزار لاشه به وزن ۴۵۱ تن، بیشترین تعداد را در این فصل به خود اختصاص داده است. همچنین تعداد لاشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح‌شده فصل پاییز، ۴/۸ هزار لاشه به وزن ۹۷۳ تن بوده که این تعداد در فصل مشابه سال قبل ۸/۳ هزار لاشه به وزن یک هزار و ۷۲۶ هزار تن بوده است. استان اصفهان نیز با حدود ۹۵۵ لاشه به وزن ۲۳۵ تن، بیشترین تعداد را در این فصل به خود اختصاص داده است. گفتنی است در پاییز سال جاری متوسط وزن یک لاشه گوسفند و بره ۱۹/۴۲ کیلوگرم، بز و بزغاله ۱۴/۷۹ کیلوگرم، گاو و گوساله ۲۰۲/۷۲ کیلوگرم، گاومیش و بچه گاومیش ۱۹۳/۰۱ کیلوگرم و شتر و بچه شتر ۲۰۲/۸۷ کیلوگرم بوده است.

همچنین بررسی مقایسه‌ای نتایج طرح در فصل پاییز سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که تعداد کشتار دام در فصل پاییز امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش داشته است. مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در پاییز ۹۷ نسبت به فصل مشابه ۹۶، موید کاهش ۲۰درصدی مقدار تولید گوشت در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در فصل پاییز۹۷ نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ برای گوسفند و بره ۲۲ درصد، بز و بزغاله ۱۴ درصد، گاو و گوساله ۱۸ درصد، گاومیش و بچه گاومیش ۲۳ درصد و شتر و بچه شتر ۴۴ درصد کاهش داشته است.

نتایج آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور در پاییز ۹۷ در استان کرمان

بر اساس این گزارش نتایج آمار تعداد و وزن گوسفند و بره کشتارشده در کشتارگاه‌ها به تفکیک استان در پاییز ۱۳۹۷ نشان می‌دهد تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده فصل پاییز در استان کرمان ۱۸ هزار و ۲۵۶ به وزن ۱/۲۱ کیلوگرم است. این در حالی است که این میزان تولید در مقابل استان یزد دیگر همسایه استان کرمان تعداد ۳۲ هزار و ۳۸۱ برابر با ۲/۶۲ کیلوگرم و کمتر است.

همچنین تعداد و وزن بز و بزغاله کشتارشده در کشتارگاه‌ها به تفکیک استان در پاییز ۱۳۹۷ نشان می‌دهد تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده فصل پاییز در استان کرمان ۵ هزار و ۵۴۰ به وزن ۱/۱۷ کیلوگرم است. این در حالی است که این میزان تولید در مقابل استان یزد دیگر همسایه استان کرمان تعداد ۲۳ هزار و ۲۱۹ برابر با ۵/۳۱ کیلوگرم و کمتر است.

تعداد و وزن گاو و گوساله کشتارشده در کشتارگاه‌ها به تفکیک استان در پاییز ۱۳۹۷ نیز نشان می‌دهد تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح‌شده فصل پاییز در استان کرمان ۷ هزار و ۵۸۵ به وزن ۲/۱۸ کیلوگرم است. این در حالی است که این میزان تولید در مقابل استان یزد دیگر همسایه استان کرمان تعداد یک هزار و ۶۴۸ برابر با ۱/۰۴ کیلوگرم و بیشتر است.

به گزارش کرمان‌نو، مرکز آمار کشور در حالی خبر از کاهش تولید گوشت قرمز در پاییز ۹۷ را می‌دهد که تا پیش از این و در گزارش تابستان سال جاری نیز خبر از کاهش ١١ درصدی مقدار تولید گوشت در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مقایسه با تابستان سال ۹۶ را داده بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

77 + = 87