افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در دی‌ماه 97

مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی در خصوص شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی‌ماه 1397 منتشر کرده که نشان می دهد نرخ تورم خانوارهای کشور اعم از شهری و روستایی در دی ماه نسبت به ماه گذشته آن یعنی آذرماه افزایش یافته است. آن‌طور که در این گزارش آمده در دی ماه 1397 عدد شاخص کل (100=1395) به 154.7 رسید که این عدد نسبت به ماه گذشته که 151.7 بود، 2 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص کل شهری به عدد 154.1 رسیده که این میزان در ماه گذشته 151.0 بوده که 2 درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین شاخص کل روستایی در دی ماه به 158.4 رسیده که این میزان نیز نسبت به آذرماه که 155.3 بوده، 2 درصد افزایش را نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر ماهانه شاخص کل کشور در دی ماه 2 درصد است که این عدد نسبت به ماه گذشته که 2.6 درصد بوده، 0.23 درصد کاهش یافته است. همچنین درصد تغییر ماهانه شاخص کل شهری در دی ماه 2 درصد است که این عدد در ماه گذشته که 2.5 درصد بوده، 0.20 درصد کاهش را نشان می دهد. درصد تغییر شاخص ماهانه روستایی نیز 2 درصد است که نسبت به ماه گذشته که 3 درصد بوده، 0.33 درصد کاهش را نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل کشور نسبت به ماه مشابه سال گذشته 39.6 درصد است که این میزان نسبت به ماه گذشته که 37.4 درصد بود 2.2 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم 12ماهه منتهی به دی ماه 1397 به 20.6 درصد رسید که این عدد نسبت به ماه گذشته که 18 درصد بوده، 2.6 واحد درصد افزایش را نشان می دهد. این در حالی است که نرخ تورم روستایی 12ماهه منتهی به دی ماه 1397 در دی ماه به 20.9 رسید که این عدد نسبت به ماه گذشته که 18 بوده، 0.16 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 2.8 درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 1.6 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به دی ماه 1396 برای این دو گروه به ترتیب 57.8 و 32.4 درصد است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در ماه جاری اکثر بخش های زیرمجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده اند. در گروه عمده «خوارکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت» (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سروشده در رستوران)، گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده ها)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل گروه «دخانیات» کاهش قیمت داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» تجهیزات رایانه نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته اند.

1 1

 

2

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=23680
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.