مرور برچسب

اتباع

۸۰درصد کارگاه‌‌های قطعات بتن شهرکرمان در مدیریت اتباع

بنا به گفته رامین مخترع، عضو هیات رئیسه کانون کارفرمایان استان کرمان ۸۰درصد کارگاه‌های قطعات بتن موجود در شهر کرمان تحتت مدیریت اتباع خارجی است. او معتقد است که این افراد به دلیل…
ادامه مطلب ...