مرور برچسب

ارتقای امنیت، کویر، فرمانده انتظامی،کرمان

اهتمام جدی یگان‌های تکاوری برای ارتقاء امنیت کویر

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اهتمام جدی یگان‌های تکاوری برای ارتقاء امنیت کویر گفت: با ارتقاء امنیت کویر تلاش می‌کنیم این مناطق نه بعنوان یک تهدید بلکه به منزله فرصت مورد…
ادامه مطلب ...