مرور برچسب

اسطوره

یادمان احمدرضا احمدی در کرمان برگزار شد | احمدرضا احمدی اسطوره ای تکرار نشدنی است

به همت انجمن ادبی دل عالم و همکاری انجمن ترانه کرمان و همچنین حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون پرورش،فکری کودکان و نوجوانان کرمان «یادمان احمدرضا احمدی» شاعر بزرگ معاصر…
ادامه مطلب ...