مرور برچسب

اطفای حریق

۴۴۹ مورد عملیات اطفای حریق و امداد و نجات در شهریورماه

بنا به  گزارش روابط عمومی شهرداری 'علی عسکری' رييس سازمان آتش نشانى در گزارشی به بیان آمار  حوادث شهر کرمان در شهریورماه مى پردازد. وى مى گويد ۱۵۴ مورد حریق در شهر کرمان اتفاق افتاده  …
ادامه مطلب ...