مرور برچسب

امتحان مجازی دانشگاه آزاد

مقاومت دانشگاه آزاد کرمان در برگزاری مجازی امتحانات| فقط امتحان دروس عمومی مجازی شد

امتحانات دروس عمومی در اکثر دانشگاه های آزاد استان کرمان مجازی برگزار می شود. این در حالی است که دانشگاه آزاد تهران تمام امتحانات دروس تخصصی را هم غیرحضوری برگزار می کند.
ادامه مطلب ...