مرور برچسب

امضا تفاهمنامه

امضا تفاهم نامه همكاری مدیریت مصرف بین شركت توزیع برق شمال استان کرمان و بسیج کارمندان سپاه ثارالله

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان گفت: با هدف کاهش مصرف برق در بخش اداری تفاهم نامه همکاری و مشارکت شرکت توزیع برق شمال استان کرمان با سازمان بسیج کارمندان سپاه ثارالله امضا شد.
ادامه مطلب ...

امضا تفاهم‌نامه همکاری پارک علم وفناوری استان کرمان با دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

به جهت ایجاد و استقرار یک واحد مرکز رشد زیر‌نظر پارک علم و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت با هدف تولید علم و تجاری‌سازی آن و در‌نتیجه کارآفرینی و کسب ثروت توسط دانشجویان مستعد،…
ادامه مطلب ...