مرور برچسب

انجمن اولیات و مربیان، وزارت آموزش و پروش کرمان

کرمان دارای رتبه برتر کشوری در حوزه انجمن اولیا و مربیان

نور علی عباسپور با بیان اینکه مسئولیت اصلی تعلیم و تربیت با خانواده است، افزود: درسند تحول بنیادین نگاه این است که خانواده مشارکت فعالی در سطوح مختلف آموزش و پرورش از ستاد، سیاست گذاری…
ادامه مطلب ...