مرور برچسب

باروری

براساس گزارش ثبت‌احوال ٢٧ استان باروری کمتر از سطح جانشینی را در سال ١٤٠٠ تجربه کرده‌اند،میزان باروری کل زنان مقیم ایران (اعم از جمعیت ایرانی و غیرایرانی)در طی ۵ سال گذشته کاهشی بوده و…
ادامه مطلب ...