مرور برچسب

بازگشایی بانکها

خبر شبانگاهی ٢۰:٢٠ چهارشنبه ۲۱ آبان ۹۹

اگر امروز هم فرصت مرور اخبار را نداشتید بسته خبری ۲۰۲۰ برای شماست. در اینجا از استعفای فدایی استاندار کرمان تا بازگشایی بانک‌های استان کرمان از ۲۴ آبان ماه برای شما خبر داریم. اخبار…
ادامه مطلب ...