مرور برچسب

بررسی پرونده

١۵ پرونده قضایی برای ساختمان‌های ناایمن شهر کرمان تشکیل شد

قاضی ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ساختمان‌های ناایمن، سازه‌های غیرمقاوم و مخاطره‌آمیز در استان کرمان از تشکیل ١۵ پرونده در راستای صیانت از حقوق عامه در خصوص ساختمان‌های ناایمن شهر…
ادامه مطلب ...