مرور برچسب

بیمارستان ارتش کرمان، طرح مردم یاری

اجرای طرح چهارروزه مردم‌یاری بیمارستان ارتش کرمان در رودبار جنوب

محسن یوسف‌زاده، افزود: تاکنون ۱۲ مرحله طرح مردم‌یاری دراستان کرمان برگزار و سیزدهمین دوره ۹ تا ۱۲ بهمن در شهرستان رودبار نیز اجرا می‌شود. وی تصریح کرد: ریگان، کوه‌باداموئیه، شهرک‌های…
ادامه مطلب ...