مرور برچسب

بیمارستان کوهبنان

هزینه‌های بیمارستان کوهبنان بر زمین مانده است

رییس بیمارستان کوهبنان با اشاره به این که درآمد و هزینه بیمارستان کوهبنان یکی نیست، گفت: « تعداد مراجعه کنندگان کم است و هزینه های بیمارستان را پوشش نمی دهد تاکنون هم با کمک دانشگاه…
ادامه مطلب ...

جمعیت کوهبنان برای داشتن بیمارستان کافی نیست

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: در سطح بندی جدیدی که وزارت خانه تعریف کرده برای یک جمعیت ۱۵ هزار نفری چیزی به نام بیمارستان تعریف نشده است، اما در یک دوره‌ای…
ادامه مطلب ...