مرور برچسب

بی خانمان

بی‌خانمان‌ها را دریابیم؛ سرما منتظر هماهنگی‌ها نمی‌ماند

با این که سرمای زودرس به کرمان رسیده است. سرپرست شهرداری کرمان می‌گوید برای راه اندازی گرمخانه نمی توان اقدام سریع و بدون برنامه ریزی و هماهنگی با سایر دستگاه های متولی انجام داد.
ادامه مطلب ...