مرور برچسب

تجار کرمانی

بی رغبتی تجار کرمانی به روابط تجاری با افغانستان

به گزارش « کرمان نو» رئیس اتاق تجارت و صنایع غزنی افغانستان می گوید: ظرف چند سال گذشته تلاش های زیادی برای افزایش تجارت بین کرمان و افغانستان از وی دو طرف انجام شده اما آنطور که پیداست…
ادامه مطلب ...