مرور برچسب

تورم کرمان

بازگشایی مدارس تورم آموزش ماه مهر را به ۲۱ درصد رساند|  قیمت‌ها در کرمان روی ریل گرانی

تورم ماهانه خانوار کرمانی مهرماه نسبت به شهریور ماه افزایش داشته. اگر شهریور ماه کالاها با نرخ ۲.۳ درصد افزایش یافتند، ماه مهر قیمت‌ها با شیب بیشتری و با نرخ ۲.۸ درصد مسیر گرانی را طی…
ادامه مطلب ...