مرور برچسب

جلسه ستاد تنظیم بازار

کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها است

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان درباره مرغداری ها نیز گفت: مرغداری های که بیش از ۵۰ روز از جوجه ریزی آنها می گذرد با آن درصد تلفات باید مرغ های خود را تحویل دهند و نوسانات جوجه…
ادامه مطلب ...