مرور برچسب

جهاد دانشگاهی

انتصاب سرپرست جهاد دانشگاهی بدون هماهنگی استاندار

رضا کامیاب مقدس که بیش از دو دهه در جهاد دانشگاهی حضور داشت بالاخره این نهاد را ترک کرد. وی که مدیریتش همواره با حواشی همراه بود در اقدامی رو به جلو سعی کرد جایگزینش به گونه‌ای انتخاب…
ادامه مطلب ...

کامیابی جازموریان در گرو طرح های جهاد‌دانشگاهی

الهام پیپر| تیرگر رییس جهاددانشگاهی جیرفت به«کاغذوطن»می گوید:« کارگاه ها برگزار شدند.»وی افزود:«یکی از کارگاه ها در قلعه گنج برگزار شد، یک کارگاه نیز در ایرانشهر و کارگاه دیگری در…
ادامه مطلب ...