مرور برچسب

جهاد کشاورزی کرمان

قیمت مرغ زنده در کرمان از میانگین کشوری کمتر است

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: بخش دولتی همواره به منظور تعدیل بازار و با توجه به قیمت تمام شده مرغ زنده و تقاضای مصرف کننده، اقدام به توزیع مرغ منجمد…
ادامه مطلب ...