مرور برچسب

حقوق شهروندی

لزوم آگاهی مردم از فعالیت‌های شهرداری

شهردار کرمان با اشاره به اینکه آگاهی مردم از فعالیت‌های شهرداری ضرورت دارد، گفت: هرچه شفافیت اطلاعات بیشتر باشد، احتمال وقوع فساد کمتر می‌شود و امکان دستیابی مردم به حقوق‌شان افزایش…
ادامه مطلب ...

بررسى مشكلات ناوگان فرسوده حمل و نقل كرمان در گفت و گو با مسئولين شهردارى و شورا

حمل و نقل عمومی در سطح شهر مسئله‌ی بسیار مهمی است که این روزها کمتر به آن توجه می‌شود. بی توجهی به امر نوسازی و به روز رسانی ناوگان شهری موضوع قابل توجهى است. شهروندان به رفاه بیشتری در…
ادامه مطلب ...