مرور برچسب

حمایت از تولید

حمایت از تولیدات زنان مرکز گذری پناه راه کمک به آنها است

سید مهران عالم زاده شهردار کرمان اظهار کرد: شهرداری تا حد توان در بخش خیریه ها، سمن‌ها و کودکان خیابانی ورود کرده و به آن‌ها کمک خواهد کرد. وی گفت: اگر خیری برای حمایت از این مراکز…
ادامه مطلب ...