مرور برچسب

خبرهای کرمان

با «باخبرنگاران» خبرهای هسته‌دار استان در هفته گذشته را مرور کنیم

کرمان‌نوهای عزیز ما با شما هستیم با فصل جدیدی از برنامه باخبرنگاران. در این برنامه نگاهی متفاوت به اخبار هفته ای که گذشت داریم. در «باخبرنگاران» حاشیه بر متن غلبه دارند. دولخ…
ادامه مطلب ...

با «باخبرنگاران» خبرهای هسته‌دار استان در هفته گذشته را مرور کنیم

کرمان نوهای عزیز ما با شما هستیم با فصل جدیدی از برنامه باخبرنگاران. در این برنامه نگاهی متفاوت به اخبار هفته ای که گذشت داریم. در «باخبرنگاران» حاشیه بر متن غلبه دارند. دولخ می شود،…
ادامه مطلب ...