مرور برچسب

خرس سیاه

معدن جنگا سربیژن زیستگاه خرس را تهدید می‌کند؟

مدیرکل محیط زیست استان در واکنش به انفجار مهیب در معدن جنگا منطقه سربیژن ساردوئیه گفت: این منطقه زیستگاه خرس سیاه آسیایی است که این انفجارها می‌تواند موجب ایجاد ناامنی برای حیوانات شود…
ادامه مطلب ...