مرور برچسب

خرمای مضافتی بم

مبارزه با آفت سرخرطومی کار علمی و مردمی است

کرمان‌نو- معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: محدودیتی بابت اعتبارات مورد نیاز برای مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی وجود ندارد اما مبارزه با این آفت یک کار علمی و مردمی است
ادامه مطلب ...