مرور برچسب

درآمد خانوار کرمانی

رتبه واقعی درآمد خانوار شهری کرمان کمتر از ۱۵ است

ریاست سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی استان کرمان مدعی است در محاسبه هزینه-درآمد خانوارهای شهری بیشترین نمونه‌گیری از مناطق شرقی و جنوبی استان صورت گرفته است. به گفته او این مناطق به لحاظ…
ادامه مطلب ...