مرور برچسب

دکتر مصدق

نگاهی به شهادت تنها شهید ۲۸ مرداد

۲۸مرداد ۱۳۳۲ یکی از تلخ ترین و سیاه ترین روزهای تاریخ ایران محسوب می شود. روزی که کودتاچیان آمریکایی_انگلیسی به همراهی ارتش شاهنشاهی و سایر افراد نفوذی موفق به برکناری دولت قانونی دکتر…
ادامه مطلب ...