مرور برچسب

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان

دانش‌آموزان اوتیسمی کرمان در انتظار مدرسه‌ای استاندارد

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان می‌گوید قرار است در روزهای آینده با جابه‌جا شدن مدرسه به محل جدید عملیات تخریب ساختمان کنونی انجام و روند ساخت مدرسه تخصصی اوتیسم آغاز شود.
ادامه مطلب ...